Anasayfa    Online Kütüphane Turu

Online Kütüphane Turu


Rezerv Bölümü


Birinci katta bulunan Reserv Bölümü'nde o dönem derslerinin materyalleri bulunur. Elektronik ortama aktarılmış makaleler, ders notları ve kitap bölümlerine internet üzerinden erişilebilir. Sıklıkla başvuruldukları için basılı olan reserv materyalleri yalnızca iki saat için ödünç alınabilir ve kütüphane dışına çıkartılamaz.