Anasayfa    Online Kütüphane Turu

Online Kütüphane Turu


Basılı Süreli Yayınlar


Dergilerin son sayıları, ciltlenmiş olan önceki sayılardan ayrı raflarda bulunmaktadır. Ciltlenmiş süreli yayınların 1980 sonrasında yayınlanmış olanları süreli yayınlar bölümünde açık raf sistemine göre düzenlenmiştir. 1980 öncesinde yayınlanmış olan süreli yayınlar görevli personel tarafından depolardan getirilmektedir.